Дополни ја својата сметка со поени.

1 поен = 1 денар

Мarket7.mk ви нуди можност да ја дополните вашата сметка со поени кои можете да ги користите за плаќање при промоција на огласи. Поените имаат вредност од 1 поен = 1 Денар и се одлична можност за функционирање на компании или физички лица кои имаат потреба за почесто промовирање на огласи или користат други видови на платени услуги на Market7.mk. Поените не застаруваат и можат да бидат искористени во било кој период се додека вашата сметка на Market7.mk е активна. Поените може да се надополнат со купување на еден од понудените пакети со поени. Начините за плаќање при купување на поени се со употреба на Кредитна /Дебитна картичка или со Уплатница со банкарски трансфер. Со употреба на поени при плаќање на Market7.mk се заштедува време и ресурси.


Пакети со поени

500 поени

Поени: 500
Трошок за поен: 1,00 MKD
500 MKD
Плати

1000 поени

Поени: 1000
Трошок за поен: 1,00 MKD
1.000 MKD
Плати

2000 поени

Поени: 2000
Трошок за поен: 1,00 MKD
2.000 MKD
Плати

3000 поени

Поени: 3000
Трошок за поен: 1,00 MKD
3.000 MKD
Плати

5000 поени

Поени: 5000
Трошок за поен: 1,00 MKD
5.000 MKD
Плати

7000 поени

Поени: 7000
Трошок за поен: 1,00 MKD
7.000 MKD
Плати

10000 поени

Поени: 10000
Трошок за поен: 1,00 MKD
10.000 MKD
Плати

12000 поени

Поени: 12000
Трошок за поен: 1,00 MKD
12.000 MKD
Плати

15000 поени

Поени: 15000
Трошок за поен: 1,00 MKD
15.000 MKD
Плати