Nasiot Nov Dom - logo

Nasiot Nov Dom

Дејност Недвижности, Градежништво и Реновирање
За нас Real Estate Agency Our New Home with its team and professional attitude offers you its services to choose your home, to buy and sell real estate. Let us help you. Aгенција за недвижности Нашиот Нов Дом со својот тим и професионален однос Ви ги нуди своите услуги за да го одберете Вашиот дом , да купите и продатеде недвижен имот . Дозволете да ви помогнеме .
Телефон 078/382-592
Viber /WhatsАpp 078/382-592
Е-маил адреса [email protected]
Локација Општина Центар, Скопје, Македонија ул,Рузвелтова број 6 број на зграда 1 , 1000
Сортирај по