Нов оглас
Market7.mk ви овозможува дополнителна промоција на вашите огласи и зголемување на нивната видливост со користење на платените промоции на крајот од оваа огласувачка форма. Дополнително, на Market7.mk можете да користите и пакети со поени. Ова решение е поедноставно доколку објавувате често огласи и користите промоции. Пакетите со поени можете да ги најдете на следнава страна Пакети со поени
Ве молиме внесете ги вашите географски координати или изберете ги од мапата. Доколку ги оставите празни автоматски ќе бидат генерирани од вашата локација и адреса
Употреби ја мојата локација Ажурирај ја адресата
Жалиме но, не најдовме географски координати врз основа на адресата и локацијата. Ве молиме променете ги овие вредности или рачно изберете соодветна позиција на мапата.
Слики
Важно: Првата слика што ќе ја додадете ќе служи за главна слика на огласот. Максимум големина на слика: 15 MB
Лимит за број на слики: 14
Достигнат е лимитот за број на слики, за да додадете нови ве молиме избришете од претходните

We're sorry. Unfortunately, something went wrong with the image uploader. Please contact the website administrator to solve this issue.

Промоции
Следниве опции не се задолжителни. Огласувањето на Market7.mk е бесплатно. Доколку сакате дополнително да го промовирате вашиот оглас, ве молиме изберете платена промоција која ќе ја користите. Можете да изберете и повеќе промоции наеднаш.
Промоција ''Топ позиционирање''
Вашиот оглас ќе биде објавен и позициониран на врвот на листата со огласи од соодветната категорија во текот на период од денови кои Вие ќе го одберете. Со оваа промоција вашиот оглас секогаш ќе биде во врвот од листата пред останатите огласи.
Промоција ''Специјален оглас''
Вашиот оглас ќе биде објавен во популарната галерија со специјални огласи во текот на период од денови кои Вие ќе го одберете. Видливоста на огласот ќе се зголеми и плус огласот ќе добие етикета со ѕвезда за специјален оглас. Оваа промоција е одлична за зголемена видливост на вашиот оглас.
Промоција ''Нагласена позадина''
Вашиот оглас ќе биде објавен со нагласена позадина на листата со огласи во текот на период од денови кои Вие ќе го одберете. Ова е супер одлична промоција со која ќе го нагласите вашиот оглас и истиот ќе биде многу забележителен.
Промоција ''Рамка''
Вашиот оглас ќе биде објавен во забележителна рамка во текот на период од денови кои Вие ќе го одберете. Со оваа промоција вашиот оглас ќе биде лесно воочлив од останатите огласи.
Промоција ''Болдирано''
Вашиот оглас ќе биде објавен со болдирани букви и бројки на листата со огласи во текот на период од денови кои Вие ќе го одберете. Ова е одлична промоција доколку сакате вашиот оглас да се истакнува додека корисниците ги прелистуваат огласите.
Откажи